Villkor för tjänsten

Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Vilka är vi?

Skyscanner (”oss”, ”vi” eller ”vår” beroende på sammanhang) är en global affärsverksamhet som erbjuder snabba resesöktjänster online (inklusive, men ej begränsat till, prisjämförelser inom flyg, hotell och biluthyrning) och andra reserelaterade tjänster (”Skyscanners tjänster”) till användare över hela världen, via våra webbplatser, appar och andra plattformar (”Skyscanners plattformar”).

Skyscanner är ej en resebyrå och ansvarar ej för att tillhandahålla, sätta eller kontrollera priserna på de resealternativ eller reseprodukter (till exempel flyg eller hotell) som du kan komma att söka efter, hitta på och/eller boka via Skyscanners tjänster eller Skyscanners plattformar (”tredje parts reseprodukter”). Alla sådana tredje parts reseprodukter tillhandahålls av oberoende resebyråer, flygbolag, hotell, turistföretag eller övriga utomstående parter och sker i enlighet med dessa parters allmänna villkor.

Skyscanners tjänster och Skyscanners plattformar tillhandahålls av Skyscanner Limited, ett privat aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 04217916 tillsammans med andra enheter som direkt eller indirekt styr, styrs av eller befinner sig under gemensam styrning med Skyscanner (”företagen i Skyscanner-koncernen”). Vår företagsinformation, inklusive postadress och företagsadress, hittar du här.

Dessa villkor

Dessa allmänna tjänstevillkor (”villkoren”) styr din tillgång till och användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar och utgör tillsammans med vår integritetspolicy, cookiepolicy och våra riktlinjer ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Skyscanner. Genom att ladda ner eller ladda upp innehåll till och besöka eller på annat sätt använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor och villkoren i vår integritetspolicy.

Några av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar (till exempel våra ”Skyscanner for Business” B2B-produkter) ålägger andra allmänna villkor på din användning av dessa tjänster. Om så är fallet kommer du att få ett meddelande om detta. Du kommer därefter att få bekräfta att du accepterar de nya allmänna villkoren. Dessa kommer sedan att gälla istället för eller i kombination med dessa allmänna tjänstevillkor.

Vi kan komma att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. I de fall dessa villkor ändras kommer vi att lägga upp de reviderade allmänna tjänstevillkoren på eller via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar. Du kommer att anses ha accepterat dessa ändringar om du fortsätter att använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar efter det att ändringarna har presenterats.

Om du ej accepterar dessa villkor ska du ej använda Skyscanners tjänster eller Skyscanners plattformar.

Användning av Skyscanners tjänster

Du får endast använda Skyscanners tjänster och Skyscanners plattformar i enlighet med tillämpliga lagar och för lagliga ändamål. Vid acceptans av dessa allmänna tjänstevillkor ger vi dig en personlig, icke-kommersiell, ej överlåtbar och icke-exklusiv licens att ladda ner, besöka och använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar och inget annat. Vi ger dig rätten att använda denna licens under förutsättning att du accepterar att aldrig:

 1. a) använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar i olämpligt eller olagligt syfte, eller publicera, dela eller skicka sådant material som (i) är nedsättande, kränkande, obscent eller på annat sätt anstötligt; (ii) bryter mot integritetsregler eller mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter; (iii) har publicerats, delats eller skickats för att marknadsföra eller göra reklam för dig själv eller annan tredje part; (iv) är missvisande eller förvränger din identitet eller på något sätt antyder att du sponsrar, samarbetar med eller har en koppling till Skyscanner; eller (v) som du inte har rätt eller behörighet att göra tillgängligt;
 2. b) använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar i kommersiellt syfte eller på sådant sätt som kan skada Skyscanner eller varumärkets anseende;
 3. c) demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt återanvända mjukvara, applikationer, uppdateringar eller hårdvara som omfattas av eller finns tillgängliga via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, förutom i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lag;
 4. d) kopiera, distribuera, sprida till offentligheten, sälja, hyra ut, låna ut eller på annat sätt använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, eller försöka bryta mot eller kringgå sådana säkerhetsåtgärder som har etablerats för att förhindra eller begränsa din tillgång till eller användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar;
 5. e) använda eller störa Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare;
 6. f) introducera eller skicka störande programkoder, virus, överbelastnings- eller skräppostattacker, maskar, trojaner, auktoriseringsnycklar, övervakningsprogram eller mjukvarulås i eller via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar;
 7. g) ta bort, ändra eller ersätta meddelanden om författarskap, varumärken, affärsnamn, loggor eller andra ursprungsbenämningar på Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, eller hävda eller försöka hävda att Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar tillhör någon annan än Skyscanner;
 8. h) använda automatiska datorprogram eller applikationer för att skanna, kopiera, registrera, sortera eller på annat sätt exploatera Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar eller del därav.

När du registrerar dig för eller använder en funktion som omfattas av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar som kräver att ett användarkonto eller ett lösenord skapas intygar du att du kommer att ansvara för att hålla lösenordet och inloggningsuppgifterna i säkert förvar. Om du upptäcker eller misstänker att dina inloggningsuppgifter har hamnat i fel händer bör du meddela oss så snart som möjligt.

Skyscanners tjänster och Skyscanners plattformar är inte avsedda för barn under 13 år, och ingen under 13 år får uppge sina uppgifter till eller via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi upptäcker att vi har samlat in eller erhållit personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi att radera den informationen i enlighet med vår integritetspolicy.

I den utsträckning tredje parts hemsida är värd till någon del av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar (till exempel Facebook eller annan social nätverkssida) och det finns andra allmänna användarvillkor som gäller för den hemsidan, intygar du att du kommer att följa dessa allmänna användarvillkor.

Informationsdelning

Vi tar din integritet på allvar och driver vår verksamhet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du godkänner att eventuella personuppgifter (enligt definitionen i vår integritetspolicy) som du skickar till eller via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar får användas av oss i enlighet med vår integritetspolicy. Du försäkrar att alla personuppgifter som du uppger till oss är riktiga och aktuella och att du har inhämtat alla godkännanden eller licenser som krävs för att vi ska kunna använda denna information i enlighet med dessa villkor, våra riktlinjer och och vår integritetspolicy.

I den utsträckning Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar låter dig kommentera på, ladda upp, överföra eller på annat sätt få tillgång till information, bilder, videos eller annan data involverande Skyscanner eller Skyscanners användare (”användarinnehåll”) intygar du att:

 1. a) du ensam är ansvarig för användarinnehållet som du laddar upp och representerar, och intygar att du inte kommer att dela med dig av något som du inte har rätten att dela med dig av eller som du inte kan bevilja licensen som nämns under paragraf (b) för;
 2. b) fastän alla immateriella rättigheter kopplade till användarinnehållet innehas av dig eller dina licensgivare och du alltid kan dela ditt användarinnehåll med andra, beviljar du Skyscanner och företagen i Skyscanner-koncernen en icke-exklusiv, varaktig, royaltyfri, global, överförbar och underlicensbar rätt att använda, återskapa, både digitalt och på annat sätt, visa offentligt, sprida, modifiera, anpassa, publicera, översätta och skapa derivatarbeten från allt sådant användarinnehåll (i enlighet med vår integritetspolicy), inklusive i marknadsförings- eller reklamsyfte för Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar. Vi kan till exempel göra användarinnehållet tillgängligt för våra affärspartner eller andra företag i Skyscanner-koncernen för publicering på deras egna webbplatser. Du bestämmer själv vilket användarinnehåll du laddar upp till Skyscanners tjänster och kan avsluta licensen när som helst genom att ta bort användarinnehållet eller ditt Skyscanner-konto. Borttaget användarinnehåll tas bort inom 48 timmar efter radering.
 3. c) vi inte har någon skyldighet att lagra, spara, publicera eller göra tillgängligt sådant användarinnehåll som du har laddat upp och att du är ansvarig för att säkerhetskopiera sådant användarinnehåll vid behov.

I den utsträckning du ger oss förslag, kommentarer, tips om förbättringar, idéer eller andra synpunkter (”synpunkter”) överlåter du oåterkalleligen de immateriella rättigheterna kopplade till dessa synpunkter till oss och bekräftar att vi kan använda och dela med oss av synpunkterna i valfritt syfte och efter eget gottfinnande. Du kan lämna synpunkter till oss genom att klicka på fliken ”Synpunkter” eller här.

Skyscanners egendom

Bortsett från det som anges i andra delar av dessa villkor äger eller innehar Skyscanner licensen för alla immateriella rättigheter rörande Skyscanners tjänster och plattformar, inklusive, men ej begränsat till, upphovsrätt (inklusive upphovsrätt kopplat till programvara), patent, varumärken eller affärsnamn, designrättigheter, databasrättigheter, sakkunskap, företagshemligheter och sekretessrättigheter (tillsammans ”immateriell rättigheter”). Du intygar att du inte kommer att, genom att använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, erhålla någon rätt till eller intresse i Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar eller till de immateriella rättigheterna, ej inräknat den begränsade licensen att använda Skyscanners tjänster och Skyscanners plattformar i enlighet med dessa villkor. Du intygar vidare att du inte har rätt till någon del av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar i källkodsform.

Andra parters egendom

Vi respekterar andra parters immateriella rättigheter. Om du har anledning att tro att innehåll som omfattas av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar bryter mot din upphovsrätt ber vi att du meddelar detta skriftligen genom att kontakta oss här.

Prisets riktighet och garantifriskrivningar

Du använder Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar helt på egen risk.

Trots att vi tillämpar stränga regler gällande ”prisets riktighet” för alla samarbetspartner som skickar oss reseinformation, och strävar efter att säkerställa att innehållet som visas på eller via Skyscanners tjänster och plattformar alltid är aktuellt och riktigt, kan vi inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten hos sådant innehåll. Vi tillhandahåller Skyscanners tjänster och plattformar ”i befintligt skick” och friskriver oss uttryckligen från alla garantier, villkor och förbindelser, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier om äganderätt, icke-intrång, säljbarhet och riktighet, samt underförstådda garantier som följer av handelsbruk. Med undantag för vad som följer av tillämplig lag ges inga garantier eller utfästelser om att Skyscanners tjänster eller Skyscanners plattformar (a) är korrekta, fullständiga eller uppdaterade; (b) alltid kommer att finnas tillgängliga; (c) kommer att möta dina förväntningar; eller (d) är säkra eller fria från fel, defekter, virus eller sabotageprogram.

Göra resebokningar via Skyscanner

Skyscanner är ej en resebyrå och ansvarar ej för att tillhandahålla resealternativen som visas via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar eller för att sätta eller kontrollera priserna som visas där. Alla tredje parters reseprodukter som du hittar och/eller bokar via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar tillhandahålls av oberoende resebyråer, flygbolag, hotell, turistföretag eller övriga utomstående parter (”reseleverantörer”).

Skyscanner underlättar dina bokningar hos reseleverantörer, men ansvarar inte för och har inga skyldigheter gentemot dig vad gäller sådana bokningar. Reseleverantörens identitet och de allmänna villkoren som gäller för din bokning hos dem (”reseleverantörens villkor”) meddelas dig i samband med bokningen. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du slutför din bokning.

Reseleverantörens villkor anger vilka rättigheter du har gentemot reseleverantören och förklarar deras skyldigheter gentemot dig i fall något skulle gå fel.

Du bekräftar härmed att du avser följa reseleverantörens samtliga villkor. Du bekräftar att eventuella överträdelser av reseleverantörens villkor kan resultera i avbokning av biljetter eller reservationer, återkallande av bonusmil och andra förmåner, samt ytterligare avgifter.

Om du har använt Skyscanners webbplatser för att boka två eller flera relaterade reseprodukter inom en 24-timmarsperiod (till exempel ett flyg och sedan, inom 24 timmar efter den första bokningen, ett hotell), så kan detta betraktas som ett ”sammanlänkat researrangemang” beroende på var du bor och gällande konsumentskyddslagar.  Om ett sammanlänkat researrangemang skapas har du inte samma nivå av konsumentskydd som du hade haft om du bokat både ett flyg och ett hotell tillsammans hos samma ombud (där du kan ha rätt till de förmåner som gäller vid bokning av paketresor).  Det innebär att du måste förlita dig på att varje enskild leverantör utför sina tjänster, och att du inte kan rikta rättsliga anspråk mot anordnaren eller återförsäljaren av ett paket. I den händelsen att någon av leverantörerna inte skulle uppfylla sin del av det sammanlänkade researrangemanget gäller inte de skydd som föreskrivs av EU-direktivet om paketresor.

Ansvarsbegränsningar

Dessa villkor beskriver Skyscanners samtliga skyldigheter och fulla ansvar vad gäller Skyscanners tjänster och plattformar.

Skyscanner ansvarar inte för någon del av de överenskommelser du gör med tredje part som ett resultat av din användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar (inklusive, men ej begränsat till, reseleverantörer). Om du skulle stöta på ett problem i samband med att du bokar eller försöker boka via Skyscanner åtar du dig att försöka åtgärda detta problem tillsammans med den berörda reseleverantören, och att ansvaret för den korrigerande åtgärden, inklusive eventuella ersättningar, ligger hos den berörda reseleverantören och inte hos Skyscanner. I de fall Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar innehåller länkar till andra sidor och resurser som tillhandahålls av tredje part delges dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sidor och resurser och tar inte på oss något ansvar för dessa eller för de förluster eller skador som kan uppstå på grund av att du använder dessa.

Du kan komma att se reklammaterial från tredje part på Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar. Varje individuell annonsör ansvar själv för innehållet i detta reklammaterial, och Skyscanner tar inte på sig något ansvar för detta innehåll, inklusive, men ej begränsat till, eventuella fel, vilseledande material eller oriktigheter som kan finnas däri.

Vi (tillsammans med våra tjänstemän, chefer, anställda, representanter, samarbetspartners, leverantörer och tredje parter) ansvarar inte för, så långt tillämpliga lagar tillåter, (a) eventuella oriktigheter eller vilseledande material i innehållet som visas på eller via Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar; eller för (b) naturkatastrofer, olyckor, förseningar eller särskilda eller indirekta skador, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte, straffskadestånd eller övriga skador (inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst eller förlorade besparingar), vare sig avseende avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annan form av ansvar, som härrör i eller som har uppkommit i samband med din tillgång till, användning av eller oförmåga att nå eller använda, Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar eller innehållet däri.

Med förbehåll för dessa villkor och så långt tillämpliga lagar tillåter ska den totala ansvarsskyldigheten gentemot dig, som härrör i eller som har uppkommit i samband med dessa villkor eller din tillgång till, användning av eller oförmåga att nå eller använda, Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, vara begränsad till 100 GBP (ett hundra brittiska pund).

Under inga omständigheter ska dessa villkor begränsa eller undanta (a) vårt ansvar vid dödsfall eller personskada som har uppkommit på grund av försumlighet, bedrägeri eller bedräglig handling från vår sida; (b) andra former av ansvar som inte får undantas enligt lag; eller (c) dina lagstadgade rättigheter.

Ditt ansvar gentemot oss

I enlighet med dessa villkor är du ansvarig för alla handlingar, anspråk, stämningar, kostnader och förluster (inklusive, men ej begränsat till, advokatkostnader) som vi eller företagen i Skyscanner-koncernen eller våra tjänstemän, chefer, anställda och representanter kan komma att utsättas för som härrör från, eller på något sätt har anknytning till, din användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar eller på grund av brott mot dessa villkor.

Uppsägning

Skyscanner har rätt att, i enlighet med dessa villkor, när som helst och efter eget gottfinnande omedelbart säga upp ett avtal med dig genom att meddela dig om detta, och/eller, om du har ett konto registrerat hos oss, avsluta ditt medlemskap och åtkomsten till ditt konto och radera allt användarinnehåll du har laddat upp till Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar. Skyscanner kan när som helst avbryta din användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar helt eller delvis utan föregående meddelande, till exempel för att hindra dig från att ladda upp användarinnehåll, utan att åläggas något ansvar gentemot dig.

Allmänna villkor

Du bekräftar att ditt olovliga användande av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar kan komma att resultera i irreparabla skador eller skada till Skyscanner och/eller dess samarbetspartners eller licensgivare som inte kan ersättas med enbart pengar. I de fall sådan olovlig användning skulle ske har vi och våra samarbetspartners och/eller licensgivare (om tillämpligt) rätten att, utöver andra tillämpliga rättsliga åtgärder, ansöka om ett omedelbart föreläggande om att förbjuda dig från att använda Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar i framtiden.

Om en bestämmelse i dessa villkor av något skäl eller i någon utsträckning skulle vara ogiltig eller inte gå att genomdriva ska detta inte på något sätt påverka eller göra resterande bestämmelser i dessa villkor ogiltiga eller icke genomdrivbara. Den bestämmelse som av behörig domstol anses vara ogiltig eller inte gå att genomdriva ska avlägsnas från dessa villkor.

Dessa villkor gäller mellan dig och oss. Du har inte rätt att överlåta alla eller delar av dessa villkor på någon annan utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från oss.

Det här avtalet utgör hela avtalet med dig och oss och ersätter alla tidigare villkor eller överenskommelser vad gäller din användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar.

Om vi misstänker eller upptäcker användarinnehåll som bryter mot dessa villkor kommer vi omedelbart att vidta åtgärder. Om du upptäcker eller misstänker olagliga aktiviteter, eller upptäcker eller misstänker att det har skett intrång i dina verk, ber vi att du kontaktar oss här.

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte omedelbart vidtar åtgärder innebär det inget undantag från villkoren eller att vi frånsäger oss rätten att vidta åtgärder i framtiden.

Person som inte är part i detta avtal har inte rätten att göra sina anspråk gällande någon del av dessa villkor.

Oavsett i vilket land du använder Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, ska dessa villkor och din användning av Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar, så långt tillämpliga lagar tillåter, styras i enlighet med engelsk och walesisk lag. Alla anspråk som kan uppstå till följd av eller i samband med dessa villkor ska exklusivt lösas i domstol i England och Wales.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om Skyscanner eller om du har förslag på hur vi kan förbättra Skyscanners tjänster och/eller Skyscanners plattformar får du gärna kontakta oss här. Du kan även skriva till oss på Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Storbritannien.