Villkor för tjänsten

Senast uppdaterad: februari 2020

Vilka är vi?

Skyscanner (”oss”, ”vi” eller ”vår” beroende på sammanhang) erbjuder resesöktjänster online (inklusive prisjämförelser inom flyg, hotell och biluthyrning) och andra reserelaterade tjänster (”tjänster”) till användare över hela världen, via våra webbsidor, appar och andra plattformar (”plattformar”).

Skyscanner är ingen resebyrå och ansvarar inte för att tillhandahålla, sätta eller kontrollera priserna på de resealternativ eller reseprodukter som du ka hitta och boka via våra tjänster (”tredje parts reseprodukter”). Alla sådana tredje parts reseprodukter tillhandahålls av oberoende resebyråer, flygbolag, hotell, turistföretag eller övriga utomstående parter (“reseleverantörer”) och sker i enlighet med dessa parters allmänna villkor.

Våra tjänster och plattformar tillhandahålls av Skyscanner Limited, ett privat aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 04217916.  Andra företag som direkt eller indirekt styr, eller styrs av oss, eller som är under gemensam kontroll med Skyscanner och kallas i dessa villkor “Skyscanner-koncernens företag”. Du finner vår information, inklusive postadress och huvudkontor, på vår sida för Bolagsinformation.

Dessa villkor

Dessa villkor (“villkor”) styr din tillgång till och användande av våra tjänster och plattformar, tillsammans med vår integritetspolicy, cookiepolicy och community-riktlinjer. Genom att besöka eller använda tjänsterna eller plattformarna bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor och villkoren i integritetspolicyn, cookiepolicyn och community-riktlinjerna.

Några av vår tjänster och plattformar (till exempel våra ”Skyscanner for Business”-produkter) ålägger andra allmänna villkor på din användning av dessa tjänster. I dessa fall kommer du att tydligt meddelas och de villkoren kommer att gälla istället för eller tillsammans med dessa villkor.

Du kommer därefter att få bekräfta att du accepterar de nya allmänna villkoren. Om dessa villkor ändras kommer vi att publicera de nya villkoren och du kommer att anses ha accepterat dessa ändringar om du fortsätter att använda våra tjänster eller plattformar efter att ändringarna har visats. Du kommer att anses ha accepterat dessa ändringar om du fortsätter att använda våra tjänster och plattformar efter det att ändringarna har presenterats.

Användning av våra tjänster

Du får endast använda våra tjänster och plattformar i enlighet med tillämpliga lagar och för lagliga ändamål. Vid acceptans av dessa villkor ger vi dig en personlig, icke-kommersiell, ej överlåtbar och icke-exklusiv licens att ladda ner, besöka och använda våra tjänster och plattformar och inget annat. Vi ger dig den här licensen underställt att du samtycker till att inte:

 1. använda våra tjänster och plattformar i olämpligt eller olagligt syfte, eller lägga upp, dela eller skicka sådant material som (i) är nedsättande, kränkande, obscent eller på annat sätt anstötligt; (ii) bryter mot sekretessregler eller mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter; (iii) har lagts upp, delats eller skickats för att marknadsföra eller göra reklam för dig själv eller annan tredje part; eller (iv) är missvisande eller förvränger din identitet eller på något sätt antyder att du sponsrar, samarbetar med eller är kopplad till Skyscanner;
 2. använda våra tjänster och plattformar i kommersiellt syfte eller på sådant sätt som kan orsaka Skyscanner skada eller vanhedra Skyscanners namn;
 3. demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt återanvända mjukvara, applikationer, uppdateringar eller hårdvara som omfattas av eller finns tillgängliga via våra tjänster och plattformar, förutom i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lag;
 4. kopiera, distribuera, sprida till offentligheten, sälja, hyra ut, låna ut eller på annat sätt använda våra tjänster och plattformar, eller försöka bryta mot eller kringgå sådana säkerhetsåtgärder som etablerats för att begränsa din tillgång till eller användning av våra tjänster eller plattformar;
 5. använda eller störa våra tjänster och plattformar på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare;
 6. introducera i eller överföra via våra tjänster eller plattformar störande eller skadlig kod, virus, trojan eller en “denial-of-service”- eller “spam”-attack. eller
 7. ta bort, ändra eller ersätta meddelanden om författarskap, varumärken, affärsnamn, loggor eller andra ursprungsbenämningar på våra tjänster och plattformar, eller hävda eller försöka hävda att våra tjänster och plattformar tillhör någon annan än Skyscanner;

Du samtycker också till att inte använda några otillåtna automatiserade datorprogram, mjukvaruagenter, bots, spiders eller andra mjukvaror eller program för att skanna, kopiera, indexera, sortera eller på annat sätt exploatera våra tjänster eller plattformar eller data däri. Skyscanner har gjort en betydande investering i att samla in, behandla och presentera tusentals resedataleverantörer och vi erbjuder åtkomst till resedata på en kommersiell API-basis. Överträdelse av denna bestämmelse är ett väsentligt avtalsbrott och Skyscanner förbehåller sig rätten att vidta tekniska eller lagliga åtgärder för att upptäcka och begränsa otillåten automatiserad åtkomst till våra tjänster och plattformar.

När du registrerar dig för våra tjänster eller plattformar med ett inloggat konto eller lösenord ansvarar du för att hålla lösenordet och inloggningsuppgifterna hemliga och i tryggt förvar. Om du får reda på eller misstänker att dina inloggningsuppgifter inte längre är säkra, vänligen meddela oss via vår hjälpdisk så snart du kan.

Våra tjänster och plattformar är inte avsedda för barn under 16 år, och ingen under 16 år ska lämna information till eller via våra tjänster eller plattformar. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om vi får veta att vi har samlat in eller erhållit personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att radera den informationen i enlighet med vår integritetspolicy.

I den utsträckning någon del av våra tjänster eller plattformar (till exempel Facebook eller annan social nätverkssida) och det finns andra allmänna användarvillkor som gäller för den hemsidan, intygar du att du kommer att följa dessa allmänna användarvillkor, utöver dessa villkor.

Informationsdelning

Vi tar din integritet på allvar och driver vår verksamhet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du intygar att du förstår att alla personuppgifter (såsom definieras i vår integritetspolicy) som du delar med dig av till eller via våra tjänster eller plattformar kan komma att användas av oss i enlighet med vår integritetspolicy. Du intygar att alla personuppgifter som du delar med dig av är riktiga och aktuella och att du har alla godkännanden eller licenser som krävs för att låta oss använda denna information i enlighet med dessa villkor och vår integritetspolicy.

I den utsträckning våra tjänster och plattformar låter dig kommentera på, ladda upp, överföra eller på annat sätt få tillgång till information, bilder, videos eller annan data involverande Skyscanner eller Skyscanners användare (”användarinnehåll”) intygar du att:

 1. du ensam är ansvarig för användarinnehållet som du laddar upp och representerar, och intygar att du inte kommer att dela med dig av något som du inte har rätten att dela med dig av eller som du inte kan bevilja licensen under paragraf 2 för;
 2. fastän alla immateriella rättigheter kopplade till användarinnehållet kommer att hållas av dig eller dina licensgivare och du har alltid rätt att dela ditt användarinnehåll med vem som helst, beviljar du Skyscanner och Skyscanners koncernbolag en icke-exklusiv, varaktig, royaltyfri, global, överförbar och underlicensieringsbar rätt att hosta, använda, återskapa, både digitalt och på annat sätt, offentligt visa, sprida, modifiera, anpassa, publicera, översätta och skapa derivatarbeten från allt sådant användarinnehåll (i enlighet med våra integritetspolicy), inklusive i marknadsförings- eller reklamsyfte för våra tjänster och plattformar; Vi kan till exempel göra användarinnehåll tillgängligt för våra affärspartners eller andra företag inom Skyscanner-koncernen som de visar på sina egna sajter. Du kontrollerar användarinnehållet som du laddar upp på Skyscanners tjänster och kan avsluta denna licens när som helst genom att radera användarinnehållet eller ditt Skyscanner-konto. Raderat användarinnehåll kommer att tas bort inom 48 timmar.
 3. vi inte har någon skyldighet att lagra, spara, publicera eller göra tillgängligt sådant användarinnehåll som du har laddat upp och att du är ansvarig för att säkerhetskopiera ditt eget användarinnehåll.

Om du ger oss förslag, kommentarer, tips om förbättringar, idéer eller annan feedback (”feedback”) överlåter du oåterkalleligen äganderätten över alla immateriella rättigheter kopplade till denna feedback till oss och bekräftar att vi kan använda och dela med oss av denna feedback i valfritt syfte och enligt eget gottfinnande. Du kan ge oss feedback genom att klicka på fliken ”feedback” eller genom vår hjälpdisk.

Skyscanners egendom

Förutom såsom det har angetts i andra delar av dessa villkor äger eller har Skyscanner licensen för alla immateriella rättigheter rörande våra tjänster och plattformar, inklusive upphovsrätt (inklusive upphovsrätt kopplat till programvara), patent, varumärken eller affärsnamn, designrättigheter, databasrättigheter, know-how, företagshemligheter och sekretessrättigheter (tillsammans de ”immateriella rättigheterna”). Du erkänner att genom att använda tjänsterna eller plattformarna förvärvar du ingen rättighet, titel eller intresse i eller för dem förutom för den begränsade licensen att använda dem som vi ger dig genom dessa villkor. Du erkänner också att du inte har någon rättighet att få åtkomst till tjänsterna eller plattformarna i källkodsformat, förutom om det ges med en licens som specifikt tillåtet sådan åtkomst.

Andra parters egendom

Vi respekterar andra parters immateriella rättigheter. Om du skäl att tro att din upphovsrätt har kränkts av något innehåll på våra tjänster eller plattformar kan du skicka ett meddelande om den påstådda överträdelsen till legal@skyscanner.net, riktat till juridiska avdelningen. Alternativt kan du kontakta oss skriftligen på:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

För att hjälpa oss att lösa den påstådda överträdelsen, och i förekommande fall för att göra en giltig anmälan enligt Digital Millenium Copyright Act (i vars syfte den juridiska avdelningen är det utnämnda ombudet) ber vi dig inkludera följande information i ditt meddelande:

 1. identifiering av upphovsrättsverket du anser har kränkts,
 2. identifiering av den påstådda kränkande materialet och tillräckligt med information för att vi skäligen ska kunna hitta det i våra tjänster (genom att tillhandahålla materialets URL räcker),
 3. tillräckligt med information för att Skyscanner ska kunna kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och, i förekommande fall, en e-postadress,
 4. en redogörelse av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsägaren, dess representant eller enligt lag,
 5. för reklamationer endast enligt DMCA, en svuren redogörelse av dig att ovanstående information i din anmälan är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller har tillstånd att agera å upphovsrättsägarens vägnar, samt din fysiska eller elektroniska underskrift.

Prisets noggrannhetsgrad och garantifriskrivningar

Du använder våra tjänster och plattformar helt på egen risk.

Fastän vi applicerar strikta policys vad gäller prisets noggrannhetsgrad på alla våra relationer med reseleverantörer som skickar oss resedata, och strävar efter att säkerställa att innehållet som visas på eller via våra tjänster och plattformar alltid är aktuell och riktig, kan vi inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten i sådant innehåll.

Likaså är våra prisförutsägelser baserade på data som vi besitter i samband med tidigare prisers trender, men det finns ingen garanti för att våra förutsägelser är korrekta.

Vi tillhandahåller tjänster och plattformar ”i befintligt skick” och friskriver oss uttryckligen från alla garantier, villkor och förbindelser, vare sig dessa är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier av äganderätt, icke-intrång, säljbarhet och riktighet, samt underförstådda garantier som följer av handelsbruk. Med undantag för vad som följer av tillämplig lag ges inga garantier eller utfästelser om att våra tjänster eller plattformar (a) är korrekta, fullständiga eller uppdaterade; (b) alltid kommer att finnas tillgängliga; (c) kommer att möta dina förväntningar; eller (d) är säkra eller fria från fel, defekter, virus eller sabotageprogram.

Prisförutsägelse

Skyscanner kan tillhandahålla dig förutsägelseinformation om flyg om du väljer att registrera dig för prisbevakningar. Våra prisförutsägelser är den bästa gissningen som vi kan erbjuda baserat på data vi besitter om tidigare trender. Det finns ingen garanti för att våra förutsägelser är korrekta då priser och tillgänglighet beror på tredje parter, såsom förklarats ovan. Du kan välja att lita på våra förutsägelser, men vi garanterar inte att de är korrekta och åtar oss inget ansvar för oriktiga eller otillgängliga indikativa priser.

Göra resebokningar via Skyscanner

Skyscanner är ej en resebyrå och ansvarar ej för att tillhandahålla resealternativen som visas via tjänster eller plattformar eller för att sätta eller kontrollera priserna som visas där. Tredje parters reseprodukter som du hittar och/eller bokar via våra tjänster eller plattformar tillhandahålls av oberoende reseleverantörer.

Skyscanner underlättar dina bokningar hos reseleverantörer, men ansvarar inte för och har inga skyldigheter gentemot dig vad gäller sådana bokningar. Reseleverantörens identitet och de allmänna villkoren som gäller för din bokning hos dem (”reseleverantörens villkor”) meddelas dig i samband med bokningen. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du slutför din bokning.

Reseleverantörens villkor anger vilka rättigheter du har gentemot reseleverantören och förklarar deras skyldigheter gentemot dig i fall något skulle gå fel.

Du bekräftar härmed att du avser följa reseleverantörens samtliga villkor. Du erkänner att om du bryter mot reseleverantörens villkor kan detta resultera i annullering av biljetter eller bokningar, tillbakadragande av frequent flier miles och andra förmåner samt ytterligare kostnader.

Om du har använt våra plattformar för att boka två eller flera relaterade reseprodukter inom en 24-timmars period (till exempel ett flyg och hotellet som bokats separat men inom 24 timmar) så kan detta betraktas som ett ”sammanlänkat researrangemang” beroende på var du bor och gällande konsumentskyddslagar. Om ett sammanlänkat researrangemang skapas har du inte samma nivå av konsumentskydd som du hade haft om du bokat både ett flyg och ett hotell tillsammans hos samma ombud (där du kan ha rätt till de förmåner som gäller vid bokning av paketresor). Det innebär att du måste förlita dig på att varje enskild reseleverantör utför sina tjänster, och att du inte kan rikta rättsliga anspråk mot anordnaren eller återförsäljaren av ett paket. I den händelsen att någon av leverantörerna inte skulle uppfylla sin del av det sammanlänkade researrangemanget gäller inte de skydd som föreskrivs av EU-direktivet om paketresor.

Ansvarsbegränsningar

Dessa villkor anger hela omfattningen av Skyscanners skyldigheter och ansvar vad gäller våra tjänster och plattformar.

Skyscanner ansvarar inte för någon del av de överenskommelser du gör med tredje part som ett resultat av din användning av våra tjänster eller plattformar (inklusive, men ej begränsat till, reseleverantörer). Om du skulle stöta på ett problem i samband med att du bokar eller försöker boka via Skyscanner åtar du dig att försöka åtgärda detta problem tillsammans med den berörda reseleverantören, och att ansvaret för den korrigerande åtgärden, inklusive eventuella ersättningar, ligger hos den berörda reseleverantören och inte hos Skyscanner. I de fall våra tjänster eller plattformar innehåller länkar till andra sidor och resurser som tillhandahålls av tredje part delges dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sidor och resurser och tar inte på oss något ansvar för dessa eller för de förluster eller skador som kan uppstå på grund av att du använder dessa.

Du kan komma att se reklammaterial från tredje part på våra tjänster och plattformar. Varje individuell annonsör ansvar själv för innehållet i detta reklammaterial, och Skyscanner tar inte på sig något ansvar för detta innehåll, inklusive, men ej begränsat till, eventuella fel, vilseledande material eller oriktigheter.

Vi (tillsammans med våra tjänstemän, chefer, anställda, representanter, samarbetspartners, leverantörer och tredje parter) ansvarar inte för, så långt tillämpliga lagar tillåter, (a) eventuella oriktigheter eller vilseledande material i innehållet som visas på eller via våra tjänster eller plattformar; eller för (b) naturkatastrofer, olyckor, förseningar eller särskilda eller indirekta skador, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte, straffskadestånd eller övriga skador (inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst eller förlorade besparingar), vare sig avseende avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annan form av ansvar, som härrör i eller som har uppkommit i samband med din tillgång till, användning av eller oförmåga att nå eller använda, våra tjänster eller plattformar eller innehållet däri.

Med förbehåll för dessa villkor och så långt tillämpliga lagar tillåter ska den totala ansvarsskyldigheten gentemot dig, som härrör i eller som har uppkommit i samband med dessa villkor eller din tillgång till, användning av eller oförmåga att nå eller använda, tjänster eller plattformar, vara begränsad till 100 GBP (ett hundra brittiska pund).

Under inga omständigheter ska dessa villkor begränsa eller undanta (a) vårt ansvar vid dödsfall eller personskada som har uppkommit på grund av försumlighet, bedrägeri eller bedräglig handling från vår sida; (b) andra former av ansvar som inte får undantas enligt lag; eller (c) dina lagstadgade rättigheter.

Ditt ansvar gentemot oss

Med förbehåll för dessa villkor är du ansvarig och skyldig för alla handlingar, anspråk, stämningar, kostnader och förluster (inklusive, men ej begränsat till, advokatkostnader) som vi eller vår grupp eller våra tjänstemän, chefer, anställda och representanter kan komma att utsättas för som härrör från, eller på något sätt har anknytning till, din användning av våra tjänster eller plattformar eller på grund av brott mot dessa villkor.

Uppsägning

Skyscanner har rätten att, avseende dessa villkor, när som helst och efter eget gottfinnande omedelbart säga upp ett avtal med dig genom att meddela dig om detta, och/eller, om du har ett konto registrerat hos oss, säga upp ditt medlemskap och stänga ner ditt konto och ta bort eventuellt användarinnehåll som du kan ha laddat upp på våra tjänster eller plattformar. Skyscanner kan avbryta din åtkomst till och användande helt eller delvis utan förvarning när som helst, till exempel för att förhindra dig från att ladda upp användarinnehåll, utan att på något sätt ha något ansvar gentemot dig.

Allmänna villkor

Du bekräftar att ditt olovliga användande av våra tjänster eller plattformar kan komma att resultera i irreparabla skador eller skada till Skyscanner och/eller dess samarbetspartners eller licensgivare som inte kan ersättas med enbart pengar. I de fall sådan olovlig användning skulle ske har vi och våra samarbetspartners och/eller licensgivare (om tillämpligt) rätten att, utöver andra tillämpliga rättsliga åtgärder, ansöka om ett omedelbart föreläggande.

Om en bestämmelse i dessa villkor av något skäl eller i någon utsträckning skulle vara ogiltig eller inte gå att genomdriva ska detta inte på något sätt påverka eller göra resterande bestämmelser i dessa villkor ogiltiga eller icke genomdrivningsbara. Den bestämmelse som av behörig domstol anses vara ogiltig eller inte gå att genomdriva ska avlägsnas från dessa villkor.

Dessa villkor gäller mellan dig och oss. Du har inte rätt att överlåta alla eller delar av dessa villkor på någon annan utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från oss.

Det här avtalet utgör hela avtalet med dig och oss och ersätter alla tidigare villkor eller överenskommelser vad gäller din användning av våra tjänster eller plattformar.

Om vi misstänker eller upptäcker användarinnehåll som bryter mot dessa villkor kommer vi omedelbart att vidta åtgärder. Om du får kännedom om eller misstänker olagliga aktiviteter ber vi dig kontakta oss via vår hjälpdisk.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter eller rätten att vidta åtgärder i framtiden.

Person som inte är part i detta avtal har inte rätten att göra sina anspråk gällande någon del av dessa villkor.

Oberoende av från vilket land du besöker eller använder tjänsterna eller plattformarna, i den utsträckning som lagen tillåter ska dessa villkor och ditt användande regleras i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. Alla anspråk som kan uppstå till följd av eller i samband med dessa villkor ska exklusivt lösas i domstol i England och Wales. Om du använder plattformarna eller tjänsterna i kommersiella syften, eller via ett icke tillåtet datorprogram såsom beskrivits och förbjudits i avsnittet “Användande av våra tjänster” i dessa villkor, står du under den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i England och Wales för tvister som kan uppstå till följd härav, såvida det inte finns något befintligt kommersiellt avtal mellan oss som styr ditt användande och som anger andra villkor.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om Skyscanner eller om du har förslag på hur vi skulle kunna förbättra våra tjänster eller plattformar, var vänlig kontakta vår hjälpdisk. Du kan även skriva till vår chefsjurist på Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Storbritannien.